RUMAH PENGINAPAN URUSETIA(KECIL)

 dilihat 368 kali


Bilangan: 2
Kapasiti: 12


Syarat Tempahan


Alamat: BIRO TATANEGARA CAWANGAN TERENGGANU JABATAN PERDANA MENTERI 145 F, JALAN FIKRI, BUKIT TOK BENG SEBERANG TAKIR
Telefon Pejabat/Bimbit: 096621318
Faks: 096622218
E-mel: email@email.com

Penyelia Fasiliti
RAFIDAH  rafidah@btn.gov.my
KAMARULZAIDI  kamarulzaidi@btn.gov.my

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 12 RM3.50 RM3.50 RM3.50 RM3.50 RM3.50 RM3.50 RM3.50 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan