Dewan Kuliah 1

 dilihat 930 kali

Sesuai untuk aktiviti kursus.Susun atur kerusi tidak boleh diubah.


Bilangan: 0
Kapasiti: 44


Syarat Tempahan

Tempahan dibuat 14 hari sebelum digunakan

Alamat: Persiaran MARDI-UPM
Telefon Pejabat/Bimbit: 0389437111
Faks: 0389483664
E-mel: enquiry14@mardi.gov.my

Penyelia Fasiliti
En.Jeffery@Abd Halim B Khalid  jefry@mardy.gov.my
 

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan