KOLAM RENANG

 dilihat 529 kali

KOLAM RENANG UNTUK TUJUAN SUKAN DAN REKREASI (PANJANG 25 METER DENGAN KEDALAMAN 0.5 METER - 2.5 METER)


Bilangan: 1
Kapasiti: 25


Syarat Tempahan


Alamat: JALAN KJD, 96500 BINTANGOR, SARAWAK
Telefon Pejabat/Bimbit: 084691910
Faks: 084691913
E-mel: albert@ipgkrajang.edu.my

Penyelia Fasiliti
Adib Farhan Bin Sapian  adibfarhan@ipgkrajang.edu.my
 

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan